આજે મીરા એન્ટરપ્રાઇઝ વાળા માહિન પરાસરાનો જન્મદિવસ

આજે મૂળ વાંકાનેર તાલુકાના સિંધાવદર ગામના રહેવાસી અને હાલ રાજકોટમાં મીરા એન્ટરપ્રાઇઝના ઓનર માહીન પરાસરાનો જન્મદિવસ છે. તેઓઍ આજે ૨૩

Read more