skip to content

વાંકાનેર: સિવિલ હોસ્પિટલમાં દવા મફત, પીવાના પાણી બહારથી વેચાતું લેવાનું !

વાંકાનેર સિવિલ હોસ્પિટલમાં દર્દીઓને પીવાના પાણીની સુવિધા બંધ બહારથી વેચાતી બોટલ લાવવી પડે છે. By શાહરૂખ ચૌહાણ વાંકાનેર વાંકાનેર: સિવિલ

Read more