skip to content

જો તમને તાવ આવતો હોય તો 104 માં કોલ કરો અને ઘરબેઠા મફત સારવાર મેળવો

જો કોઇપણ વ્યક્તિ ને તાવ આવતો હોય તો તેમને ઘર બેઠા મફત સારવાર મળી શકે છે.જેમાં મફતમાં નિદાન કરિને દવા

Read more