સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં હજુ બે દિવસ કોલ્ડવેવ રહેશે.

૨ાજકોટ: સૌ૨ાષ્ટ્ર-કચ્છમાં શરૂ થયેલા હાડ થિજાવતી ઠંડીના દૌ૨માં હજુ બે દિવસ સૌરાષ્ટ્ર- કચ્છમાં કોલ્ડવેવ ચાલુ ૨હેવાની આગાહી સાથે આજે પણ

Read more

દિલ્હી: 118 વર્ષનો ઠંડીનો રેકોર્ડ તૂટ્યો, તાપમાન પારો 2.4 ડિગ્રી પહોચ્યો, નવા વર્ષે વરસાદનું અનુમાન..!!

દિલ્હીમાં હાલત એવી છે કે પોતાને ગરમ રાખવા માટે લોકો સતત આગનો સહારો લઈ રહ્યા છે, મનુષ્યોની સાથે સાથે પશુઓ

Read more

48 કલાક કોલ્ડવેવની આગાહી: સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના લોકો ઠંડીથી ઠરી જશે.

ઉતર ગુજરાત સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં કોલ્ડવેવની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં ઠંડા અને સુકા પવન ફુકાતા લઘુતમ તાપમાનો પારો ગગડ્યો,

Read more

ધાબરા કાઢી લેજો: આગામી અઠવાડીયાથી કડકડતી ઠંડી આવી રહી છે.

સૌ૨ાષ્ટ્ર-કચ્છમાં ચાલુ સપ્તાહમાં ક્રમશ: લઘુતમ તાપમાનનો ઘટાડો નોંધાવા સાથે સામાન્ય ઠંડીનો ચમકા૨ો ચાલુ ૨હેવાનો અને આગામી અઠવાડિયાથી કડકડતી ઠંડી આવવાના

Read more