ટંકારા: હાઇવેની બાજુમાં ખુલ્લી ભૂગર્ભ ગટરની મોતની કુંડીઓ ઢાકવાનું તંત્રને મુહૂર્ત ક્યારે આવશે?

By Jayesh Bhatasna -Tankara ઓવરબ્રિજ ના ડાઇવર્ઝન ની કડોકડ ભુગર્ભ ગટર ની કુંડી એક વર્ષ થી ખુલ્લી દરરોજ નાના-મોટા અકસ્માત

Read more

ટંકારા: ભૂગર્ભ ગટર પ્રકરણમાં વિરોધનો ઉભરાળો

By Jayesh Bhatasaniya -Tankara ટંકારા મકાન માલિકો ઉપર તો ભૂગર્ભ ગટરના વેરાનો ઠરાવ કર્યો પણ દબાણ કરેલા કે નથી નોંધાયેલા

Read more

ભુગર્ભ ગટર સ્વિકારી નથી તો પણ પંચાયતે ઠરાવ કર્યો! રાજીનામું દેશુ,ભલે નોટિસ ફટકારીની સેખી સમાપ્ત.!

By Jayesh Bhatasaniya -Tankara ટંકારા ગામ પંચાયત દ્વારા ભુગર્ભ ગટર યોજના હેઠળ ગામના મકાન માલિક પર 200 રૂપિયાના વેરાના ઠરાવ

Read more

ટંકારા: ભૂગર્ભ ગટરના વેરા વસૂલવાના ઠરાવને લઈ શહેરમાં ભરશિયાળે ગરમાવો..!!

By Jayesh Bhatasaniya -Tankara ટંકારા ગ્રામ પંચાયતે ભૂગર્ભ ગટર બાબતે સામ સામે બાંયો ચડાવી તે ઉતરી ગઈ? કોઈ સમાધાન કે

Read more

વાંકાનેર નગરપાલિકા મિલપ્લોટ થી વીશીપરાના રસ્તા પર ગટરની કુંડીમાં ઢાંકણા કયારે ઢાંકશે?

વાંકાનેર મિલપ્લોટ થી વીસીપરા જવાના અમરસિંહ મિલ પાછળ આવેલ રસ્તા ઉપર ભુગર્ભ ગટર નાખવામાં આવી છે.આ ભૂગર્ભ ગટર ની ખુલ્લી

Read more