વાંકાનેર: તીથવા ગામે આસોઈ નદી પરનો કોઝવે તૂટ્યો

વાંકાનેર: તાલુકાના સૌથી મોટ તિથવા ગામે આસોઈ નદીમાં આવેલ ભારે પુરના કારણે એક કોજવે તૂટી ગયો છે. તીથવા થી તીથવા-2

Read more

વાંકાનેર: આજે મચ્છુ નદી પરનો રાણેકપરનો ચેકડેમ ઓર ફ્લો થયો…

વાંકાનેર: આજે મચ્છુ નદી પર વાંકાનેરની હદમાં સૌથી છેલ્લે આવેલો અને મોટો એવો રાણેકપરનો ચેકડેમ ઓવરફલો થયો છે. આ રાણેકપરનો

Read more

વાંકાનેર: રાતીદેવરી આસોઇ નદીમાં પૂલના પાયામાં ટ્રેક્ટર ખાબકયું..!

વાંકાનેર: રાતીદેવડી ગામ પાસે સાસોઇ નદી પર પુલ બનાવવાનું કામ ચાલુ છે, આ પુલના પીલોળના પાયાનું ખોદકામ થઈ રહ્યું છે.

Read more

વાંકાનેર: તિથવા પાસે આસોઇ નદીમાં ડુબેલ અમરસરના યુવકની ડેડબોડી મળી

વાંકાનેર: વાંકાનેર પીપળીયા રોડ ઉપર તીથવા ના બોર્ડ પાસેથી પસાર થતી આસોઇ નદીમાં અમરસરનો એક યુવક પાણીમાં તણાયો હતો જેમની

Read more

વાંકાનેર: રાતીદેવડી ખાતે ડુબેલ કિશોરની NDRFની ટીમ દ્વારા શોધખોળ ચાલુ

વાંકાનેર: ગઈકાલે રાતીદેવડી ગામ પાસેથી પસાર થતી નદીમાં નાહવા ગયેલ એક કિશોર પાણીના વહેણમાં તણાઈ ગયો હતો અને ઉંડા પાણીમાં

Read more