કપ્તાનનો સિલ્વર જૂબિલી વિશેષાંક વાંચો PDF ફોરમેટમાં…

કપ્તાનનો સિલ્વર જૂબિલી વિશેષાંક મેગેઝિન સ્વરૂપમા (68 પાના)નું વિમોચન 15મી ઓગસ્ટના રોજ પ્રેસ કલબ ઓફ વાંકાનેરના તમામ સભ્યોની હાજરીમાં વિમોચન

Read more

પ્રેસ ક્લબ ઓફ વાંકાનેરની વાર્ષિક મીટીંગ મળી: કપ્તાનના સિલ્વર જુબિલી વિશેષાંકનું વિમોચન

વાંકાનેર: આજે પ્રેસ ક્લબ ઓફ વાંકાનેરની વાર્ષિક મીટીંગ મળી હતી આ મિટિંગમાં પ્રેસ ક્લબ ઓફ વાંકાનેરના તમામ સભ્યો હાજર રહ્યા

Read more