વાંકાનેર: વસુંધરા ગામ પાસે મચ્છુ નદી પરનો પુલ તૂટ્યો

By દિલીપભાઈ લોખીલ – જલસીકાવાંકાનેર તાલુકાના વસુંધરા ગામ પાસે મચ્છુ નદીમાં આવેલો પુલ ગઈકાલે વરસાદમાં નદીમાં વધુ પાણી આવતા તૂટી

Read more