skip to content

દક્ષિણ રેલવેમાં બ્લોકથી રેલ સેવાને અસર જામનગર-તિરૂનાલવેલી સહિત ત્રણ ટ્રેન રદ્દ

રાજકોટ: દક્ષિણ રેલવેના જોકાટ્ટે અને પાડીલ સ્ટેશન વચ્ચે નોન-ઇન્ટરલોકિંગ કામગીરી માટે બ્લોક લેવામાં આવશે જેના કારણે રેલ ટ્રાફિકને અસર થશે. રાજકોટ ડિવિઝનના સિનિયર ડીસીએમ શ્રી સુનિલ કુમાર મીના નાજણાવ્યા અનુસાર આ બ્લોક ના લીધે રાજકોટ ડિવિઝન માં થી પસાર થનાર કેટલીક ટ્રેનોરદ્દ કરવામાં આવી છે જેનીવિગતો નીચે મુજબ છે

રદ કરાયેલી ટ્રેનો
► ટ્રેન નંબર 19578 જામનગર-તિરુનાલવેલી એક્સપ્રેસ 10.02.2023 થી 25.02.2023 સુધી રદ
► ટ્રેન નંબર 19577 તિરુનાલવેલી-જામનગર એક્સપ્રેસ 13.02.2023 થી 28.02.2023 સુધી રદ
► ટ્રેન નંબર 16337ઓખા-એર્નાકુલમ એક્સપ્રેસ 11.02.2023 થી 27.02.2023 સુધી રદ
► ટ્રેન નંબર 16338 એર્નાકુલમ-ઓખા એક્સપ્રેસ 08.02.2023 થી 01.03.2023 સુધી રદ
► ટ્રેન નંબર 20910 પોરબંદર-કોચુવેલી એક્સપ્રેસ 09.02.2023 થી 23.02.2023 સુધી રદ
► ટ્રેન નંબર 20909 કોચુવેલી-પોરબંદર એક્સપ્રેસ 12.02.2023 થી 26.02.2023 સુધી રદ

આ સમાચારને શેર કરો