મોડર્ન સાયન્સ સ્કૂલનું રેકર્ડબ્રેક 100% પરિણામ, વાંકાનેર કેન્દ્રમા TOP-10માં 8-8 વિધાર્થીઓ.

(Promotional Artical)
આજના હરીફાઇયુક્ત યુગમા પહેલા ધોરણથી જ પોતાના બાળકનુ એક શ્રેષ્ઠ શાળામા ઘડતર થાય તેવી દરેક વાલીની અપેક્ષા હોય છે ત્યારે હવે ઘર આંગણે જ બાળકોના સંર્વાગી વિકાસ તથા ઉચ્ચ ઘડતર માટે વાલીની દરેક શૈક્ષણિક અપેક્ષાઓ સંતોષવા અને આપને આવકારવા ધી મોડર્ન સ્કૂલ તત્પર છે.
છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ધી મોડર્ન સ્કૂલના વિધાર્થીઓ દરેક ક્ષેત્રમા જેવા કે મેડીકલ, પેરામેડીકલ, ફાર્મસી, એન્જીનીયરીંગ,સીએ,સીએસ વગેરે ક્ષેત્રે હરણફાળ ભરી છે તેના પાયાનુ મુખ્ય કારણ શાળાનુ શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ, શાળાના સ્ટાફ અને ટ્રસ્ટીઓનુ યોગ્ય માર્ગદર્શન છે.
વાંકાનેર વિસ્તારના મોટા ભાગના ગ્રામ્ય વિસ્તારના ખેડૂત પરિવારના ઉચ્ચ શૈક્ષણિક વિચાર ધરાવતા વિધાથીઓને સતત માર્ગદર્શનથી પોતાની મંઝીલ સુધી પહોચાડવામા તથા વિધાર્થીઓના સ્વપ્ન સાકાર કરવામા મોડર્ન સ્કૂલનો સિહ ફાળો રહેલ છે.
આજ રોજ ધો.12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનુ પરિણામ જાહેર થયેલ જેમા સમગ્ર ગુજરાતમા માત્ર 64 શાળાઓમા જ 100% પરિણામ આવેલ જેમા વાંકાનેરની એકમાત્ર ધી મોડર્ન સાયન્સ સ્કૂલનો સમાવેશ થાય છે. 100% સ્કૂલ પરિણામ સાથે સમગ્ર વાંકાનેર કેન્દ્રમા TOP-10 મા 8-8 વિધાર્થીઓએ સ્થાન મેળવેલ છે.
બોર્ડના પરિણામમા PR 95 થી વધુ 11 વિધાર્થીઓ, PR 90 થી વધુ 20 વિધાર્થીઓ, PR 80 થી વધુ 37 વિધાર્થીઓ, PR 70 થી વધુ 45 વિધાર્થીઓએ મેળવેલ છે. ઉતિર્ણ થયેલ વિધાર્થીઓને શાળા પરીવાર ખુબ ખુબ અભિનંદન પાઠવે છે.
આ ઉપરાંત આજ રોજ GUJCET પરિણામ પણ જાહેર થયેલ જેમા પણ સમગ્ર વાંકાનેર કેન્દ્રમા TOP-10 મા 6-6 વિધાર્થીઓએ સ્થાન મેળવેલ છે.
ધો. KG થી 9 મા એડમીશન ઓપન
બ્રાન્ચ-1
ધી મોડર્ન સ્કૂલ & હાઇસ્કૂલ
રાજાવડલા રોડ, વાંકાનેર
મો. 99131 49409
બ્રાન્ચ-2
ધી મોડર્ન વિધાલય
પીપળીયારાજ, વાંકાનેર
મો. 82006 79637/94267 87034/92742 41994
આ સમાચારને શેર કરો