ટંકારા પંથકના ગામોમાં કમોસમી વાતાવરણથી રવિપાકને વ્યાપક નુકશાનીની દહેશત

✍🏼By રમેશ ઠાકોર -હડમતીયા ખેડુતોને ચોમાસામાં અતિવૃષ્ટીની કળ નથી વળી ત્યાં શિયાળુ રવિપાક જેવા કે ઘઉં, ચણા, જુરુ જેવા અન્ય

Read more