ગાંધીનગરમાં આંદોલનની વકી, સચિવાલયના બે ગેટ બંધ કરાયા

ગાંધીનગર: રાજ્યમાં તલાટી પરીક્ષા મુદ્દે SC/ST અને OBC અને હવે સર્વણ મહિલાઓ આમને-સામને આવી છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં

Read more

‘રાસુકા’ થકી હિંસક પ્રદર્શનકારી પર લગામ લગાવાની વેતરણમાં સરકાર

નાગરિક્તા સંશોધન કાયદાને પગલે સમગ્ર દેશમાં પ્રદર્શન થઈ રહ્યું છે. કેટલાક લોકો CAAનું સમર્થન કરી રહ્યાં છે, તો કેટલાક લોકો

Read more