વાંકાનેર: રૂપકલા ડ્રેસવાળા ડિમ્પલભાઈ દોશીના માતા મધુકાંતાબેનનું અવસાન: આજે ટેલિફોનિક બેસણું

ડિમ્પલભાઈ દોશી, રૂપકલા ડ્રેસવાળાના માતા મધુકાન્તાબેન દીપકભાઈ દોશીનું તારીખ ૧૩/૦૧/૨૦૨૧ ને બુધવાર ના રોજ અવસાન થયેલ છે. તેમનું ટેલીફોનીક બેસણું આજે તારીખ ૧૫/૦૧/૨૦૨૧ ને શુક્રવારના રોજ સાાંજના ૪ થી ૬ કલાકે રાખેલ છે

ટેલીફોન નંબર

 • ડીમ્પલ દોશી -૯૮૨૪૦૯૯૬૩૬,
 • અલપા દોશી -૬૩૫૩૩૮૭૭૮૨,
 • સ્મિત દોશી -9328459369
આ સમાચારને શેર કરો
 • 39
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  39
  Shares