એઇડ્સ અંગે જાગૃતિ લાવવા પદાધિકારીઓ અને અધિકારીઓએ રીબીન આકારમાં માનવ સાંકળ રચી

મોરબી : તારીખ 1 ડિસેમ્બર એટલે કે વિશ્વ એઇડ્સ દિવસ. આ અસાધ્ય બિમારી એઈડ્સ અંગે લોકોમાં જાગૃતિ લાવવાના હેતુથી મોરબી

Read more