વાંકાનેર-મીતાણા રોડ ઉપર હણખણી પાસે નવા બનેલા નાલામાં પડ્યું ગાબડું

વાંકાનેર: વાંકાનેર – મીતાણા રોડ પર અરણીટીંબા પાટિયા પાસે તાજેતરમાં બનેલા નાલામાં ગાબડું પડ્યું છે. મીતાણા રોડ ઉપર હણખણી પાસે

Read more

વાંકાનેર: મીતાણા રોડ પર તિથવાના બોર્ડ પાસે મોટું ગાબડું પડ્યુ.

વાંકાનેર: વાંકાનેર થી મીતાણા જવાના રોડ પર તિથવાના બોર્ડ પાસે આસોઇ નદીના કાંઠા પાસે રોડ ઉપર સાઈડમાં એક મોટું ગાબડું

Read more