વાંકાનેરનો મચ્છુ 1 ડેમ અડધો ભરાયો

વાંકાનેરના જાલસીકા પાસે આવેલ મચ્છુ 1 ડેમમાં છેલ્લા બે દિવસમાં ઉપરવાસમાં પડેલા સારા વરસાદના કારણે અડધો ડેમ ભરાઈ ગયો છે.

Read more