કપ્તાને 15મી ઓગસ્ટે વાંકાનેરની ધંધાકીય માહિતી આપતી કારોબાર ડોટ કોમ વેબસાઇટ શરૂ કરી..

વાંકાનેર: 15મી ઓગસ્ટ અને કપ્તાનના 27મા જન્મ દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે 15મી ઓગસ્ટની રાત્રે ૯:૩૫ થી ૧૧ દરમિયાન દેશભક્તિના ગીતોના કાર્યક્રમનું

Read more

ધો.12ની પરીક્ષાના ગુણ ચકાસણીનો રિપોર્ટ 30મી જુલાઇ સુધી બોર્ડની વેબસાઈટ પરથી મેળવી શકશે

સુધારેલ ગુણપત્રકો શાળાઓને મોકલી અપાશે. ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા માર્ચ-2020માં લેવાયેલ ધો. 12 સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષાનું

Read more