સાઉદી જગતનું પ્રથમ કાર-મુક્ત શહેર બનાવશે, માત્ર પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટનો ઉપયોગ

– શહેર 170 કિલોમીટર લાંબું, વાહન માટે રસ્તો નહીં, કોઈ શેરી પણ નહીં – સાઉદી કુંવર સલમાનનો 500 અબજ ડૉલરનો

Read more