વાંકાનેર: કાનપર ગામમાં સામાન્ય બાબતે મહિલા સહિત બે વ્યક્તિને માર માર્યાની છ વ્યક્તિ સામે ફરિયાદ…

વાંકાનેર : વાંકાનેર તાલુકાના કાનપર ગામે સામાન્ય બાબતે એક મહિલા સહિત બે વ્યક્તિઓને 6 શખ્સોએ માર માર્યો હોવાની વાંકાનેર તાલુકા

Read more