વાંકાનેર: પાજ ગામ ખેડૂતોની 80 વિધા થી વધુ જમીનનું ધોવાણ…

આજે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા આ બાબતે પ્રાંત અધિકારીને આવેદન આપ્યુ. વાંકાનેર: આજે આમ આદમી પાર્ટી અને પાજ ગામના ગ્રામજનો

Read more

વાંકાનેર: આજે મચ્છુ નદી પરનો રાણેકપરનો ચેકડેમ ઓર ફ્લો થયો…

વાંકાનેર: આજે મચ્છુ નદી પર વાંકાનેરની હદમાં સૌથી છેલ્લે આવેલો અને મોટો એવો રાણેકપરનો ચેકડેમ ઓવરફલો થયો છે. આ રાણેકપરનો

Read more