આજે સીંધાવદરના સમીરખાનનો જન્મદિવસ : જન્મદિવસની કરી અનોખી ઉજવણી

આજે સીંધાવદરના સમીરખાન પઠાણનો જન્મદિવસ છે. સમીરખાન એ સિંધાવદર ગામના વતની અને ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ બિઝનેસ કરતા જાવેદખાન પઠાણના પુત્ર છે.

Read more