વાંકાનેર : મકતાનપર સિમમાંથી ઈંગ્લીશ દારૂના જથ્થા સાથે એક ઝડપાયો

વાંકાનેર : તાલુકાના મકતાનપર ગામની સીમમાં વાંકાનેર તાલુકા પોલીસે રેડ પાડીને કાંટાની વાડમાં છુપાવેલા દારૂના જથ્થા સાથે એક બુટલેગરને ઝડપી

Read more