મોરબી:મુસ્તાક મીરની હત્યાના આરોપી હિતુભા સહિતના આરોપી અમદાવાદ એટીએસના હાથે ઝડપાયા

મોરબીના શનાળા રોડ ઉપર મુસ્તાક મીરની જાહેરમાં હત્યા કરવામાં આવી હતી જે ગુનામાં પકડાયેલ હિતેન્દ્રસિંહ ઝાલા પેરોલ જમ્પ કરીને નાશી

Read more