સૌ૨ાષ્ટ્ર-કચ્છ ઉપ૨ાંત ૨ાજયભ૨માં STનાં રૂટો શરૂ…

૨ાજકોટ સહિત ૨ાજયભ૨માં એસ.ટી. તંત્ર દ્વા૨ા જુદા જુદા ઝોન ખાતેથી જિલ્લાથી તાલુકા ઉપ૨ાંત હવે ગઈકાલથી ક્રમશ: આંત૨ જિલ્લા રૂટોનું સંચાલન

Read more

બુધવારથી સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ,ઉત્તર અને મધ્ય એમ ચાર ઝોનમાં બસો દોડશે…

અમદાવાદ અને ગાંધીનગર વચ્ચે બસો નહીં દોડે. રાજ્ય સરકારની જાહેરાત બાદ એસટી નિગમે મહત્ત્વનો નિર્ણય કર્યો છે. આવતીકાલ એટલે કે

Read more