વાંકાનેર: વડસરના તળાવ પાસે ગોળાઇમાં કોલસો ભરેલું ડમ્પર પલટી ગયું…

ઝડપથી સમાચાર મેળવવા માટે કપ્તાનના whatsapp ગ્રુપમાં જોડાવો, આ whatsapp ગ્રુપમાં જોડાવા માટે નીચે બ્લુ કલરમાં અંગ્રેજીમાં લખેલ લિંક પર

Read more