વાંકાનેર: પીર મશાયખ હોસ્પિટલના ડૉક્ટરના ઘરમાં થયેલ ચોરી પ્રકરણ: સાગો સાળો જ ચોર !!

બહેનના ઘરમાં સગા ભાઇએ જ ખાતર પાડયું, આમાં હવે ભરોસો કોનો કરવો ? વાંકાનેર: પીર મશાયખ હોસ્પિટલમાં ફરજ બજાવતા અને

Read more

વાંકાનેર: એમ્બ્યુલન્સની આડમાં અમદાવાદથી આવનાર 7 વ્યક્તિઓ વિરૂધ્ધ ગુન્હો દાખલ

વાંકાનેર: ગઇકાલે વહેલી સવારે અમદાવાદથી ડ્રાઇવર સહિત 7 વ્યક્તિઓ એમ્બ્યુલન્સની આડમાં વાંકાનેર આવ્યા હતા તેમને પોલીસે અટકાવી ને વાંકાનેર સિવિલ

Read more