વાંકાનેરમાં પ્રાંત અધિકારી દ્વારા સોશિયલ ડિસ્ટન્સ માટે કડક અમલવારી

વાંકાનેર : વાંકાનેર શહેરમાં લોકડાઉન હોવાં છતાં જાહેર જનતા દ્વારા સોશ્યલ ડીસ્ટન્સનો ઉલાળીયો અને જાહેર નામાંના ધજીયા ઉલાળતો હોય તેવો

Read more

વાંકાનેર: ૧૯ પતાપ્રેમી ૫૬૯૦૦૦ રોકડ સાથે જુગાર રમતા ઝડપાયા

વાંકાનેર: હમણાં શ્રાવણીયા જુગારની મોસમ પુરબહાર ખીલી છે. લગભગ કોઈ દિવસ એવો બાકી નથી જતો એ દિવસે જુગાર રમતા કોઈ

Read more