લોકડાઉન ઇફેક્ટ: બીડી માંગનાર વૃદ્ધનો પગ ભાંગી નાંખ્યો.!

રાજકોટ : લોકડાઉનની ઇફેક્ટ ખાસ કરીને વ્યસનીઓ પર દેખાવા લાગી હોઈ તેમ રાજકોટની ભાગોળે કણકોટ ગામમાં વૃદ્ધે કાઠી શખ્સ પાસેથી

Read more