વાંકાનેર: રાતીદેવડી ગામના અને જંતુનાશક દવાના વેપારી ઇરફાન કડીવારનું અવસાન

વાંકાનેર: વાંકાનેર તાલુકાના રાતિદેવળી ગામના રહેવાસી અને જંતુનાશક દવાના વેપારી ઇરફાનભાઇ અહમદભાઈ કડીવારનું આજે બપોરે 2 વાગ્યે અવસાન થયેલ છે.

Read more