હજયાત્રા અંગે અનિશ્ચિતતા: સાઉદી સરકારે હજુ સુધી કોઈ જાણકારી આપી નથી.-ભારતીય હજ કમિટી

ભારતીય હજ કમિટીએ કહ્યું- સાઉદી ઓફિસર્સે હજી સુધી કોઈ જાણકારી આપી નથી; જે લોકો યાત્રા કેન્સલ કરવા માંગે છે, તેમને

Read more