વાંકાનેર: તીથવા ગામે મકરસંક્રાંતિમાં 1500 ગાયોને ઘાસ ચારો નાખવામાં આવ્યો.

વાંકાનેર તાલુકાના તીથવા ગામે છેલ્લા ૩૦ વર્ષથી સંક્રાંતના દિવસોમાં ગાયોને ઘાસ ચારો રાખવાની પરંપરા ચાલી રહી છે. આ ઘાસચારો ફાળા

Read more