સૌરાષ્ટ્રના અનેક જિલ્લામાં વાતાવરણમાં પલટો, વૃક્ષો ધરાશાયી, પતરા ઉડ્યા…

ગુજરાતમાં વાવાઝોડાની અસર દેખાવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. સૌરાષ્ટ્રના અનેક જિલ્લામાં વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો છે. તો રાજકોટના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં

Read more