વાંકાનેર પંથકમાં સઘન ચેકિંગ કરી લોકડાઉનનો ચુસ્તપણે પાલન કરાવતી વાંકાનેર પોલીસ

વાંકાનેર પંથકમાં ચાલી રહેલા લોક ડાઉન અંગે પોલીસ તંત્ર દ્વારા સઘન ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે ત્યારે વાંકાનેર શહેર પોલીસ

Read more