મોરબી જિલ્લામાં સમરસ હોસ્ટેલ ફાળવવાની માંગણી

વાંકાનેર મોરબી જિલ્લામાં સમરસ હોસ્ટેલ માંગણી વાંકાનેરના કોળી સમાજના સામાજિક યુવા અગ્રણી સુખદેવ ડાભી કરી છે. મોરબી જિલ્લામાં વસવાટ કરતા

Read more