વાંકાનેર: સધારકા ગામે ભેંસને થયેલ ૧૦ કિલોની કેન્સરની ગાંઠ ઓપરેશન દ્વારા કાઠવામાં આવી

વાંકાનેર તાલુકાના સરધારકા ગામના એક ખેડૂતની ભેંસને આગળના બન્ને પગ વચ્ચે એક મોટી કેન્સરની ગાંઠ થઈ હતી તેમને પશુ ડોક્ટર

Read more

સરધારકામાં જુના મનદુઃખનો ખાર રાખી હુમલો કરતા યુવકના હાથનો અંગુઠો કપાયો

વાંકાનેર : સરધારકામાં જુના મનદુઃખનો ખાર રાખી હુમલો કરતા યુવકના હાથનો અંગુઠો કપાયો ગયો હતો. તાલુકા પોલીસે બનાવની નોંધ કરી

Read more