રમજાન મહિનામાં સ્વરાજ ડેરીએ ‘મજેદાર મલાઇ’ની જાહેર કરી ખાસ ઓફર…

આજે સૂર્યાસ્તથી રમજાન મહિનાની શરૂઆત થઈ છે તમામ લોકોને પવિત્ર રમઝાન મહિનાની સ્વરાજ ડેરી તરફથી ખુબ ખુબ શુભેચ્છાઓ… મુબારક બાદી

Read more