ટંકારામા હોમગાર્ડ જવાને અકસ્માતમાં ધાયલને ઉચકી એમ્બ્યુલન્સમા બેસાડી માનવતા મહેકાવી.

By Jayesh Bhatasna -Tankara અકસ્માતે ધાયલ થયેલ યુવાન ના કુટુંબી દોડધામ કરતા ફરજ પરના હોમગાર્ડ જવાને હોસ્પિટલમાં દોડી જઈ ખાખી

Read more