આજથી બે દિવસ સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં હીટવેવની આગાહી

સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં આજથી બે દિવસ હીટવેવ ક્નડીશન આવવાની આગાહી સાથે છેલ્લા ત્રણ દિવસથી છુટાછવાયા માવઠાના માહોલ બાદ આજે વહેલી સવારથી ગરમીનું

Read more