રાજકોટની ગોકુલ હોસ્પિટલના બે ડોક્ટરો કોરોનાની ઝપટે ચડ્યા

રાજકોટની નામાંકિત ગોકુલ હોસ્પિટલના બે ડોક્ટરો કોરોનાની ઝપટે ચડ્યા છે. ડો.જીગરસિંહ જાડેજા અને ડો. અંકિત માંકડીયા ગત મંગળવારે વેરાવળ OPD

Read more