રાજકોટ: હવે કોરોના ટેસ્ટનો રિપોર્ટ માત્ર 3 કલાકમાં : લેબ શરૂ

રાજકોટ શહેરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં કોરોના વાયરસના સેમ્પલનું ટેસ્ટીંગ આજથી ખાસ મશીનો મુંબઈથી આવી પહોંચતા શરુ કરી દેવામાં આવ્યું છે. હવે

Read more