મોરબીના અધિક કલેકટર કેતન જોશી અને ડેપ્યુટી ડીડીઓ વસ્યાણીની બદલી

મોરબીમાં અધિક કલેક્ટર તરીકે એન.કે. મુછાર અને ડીઆરડીએ માં એમ.એમ.જોશીને મુકવામાં આવ્યા. મોરબી : આજે જીએએસ કલાસ-1 કેડરના 79 અધિકારીઓની

Read more

મોરબી: ડેપ્યુટી ડીડીઓ તરીકે ગીર સોમનાથના ઇલાબેન ગોહિલની નિમણૂક

મોરબી : રાજ્યના પંચાયત ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ દ્વારા આજે 5 નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીઓની બદલી કરી

Read more