આજે લોકડાઉનનો છેલ્લો દિવસ, લોકડાઉનનો સમય વધશે કે આંશિક છૂટછાટ મળશે તેને લઇને લોકોમાં ચર્ચા

રાજ્યમાં રેડ ઝોન, ગ્રીન ઝોન અને ઓરેન્જ ઝોન પ્રમાણે છૂટછાટ મળી શકે છે. એક તરફ રાજ્યમાં કોરોનાના દર્દીનો આંક સતત

Read more