ટંકારા ગામ પંચાયતની આજે ગ્રામ સભા: ભુગર્ભ ગટર વેરા સાથે આખા વર્ષના ખર્ચના બિલની બહાલી માટે કરશે ચર્ચા

By Jayesh Bhatasna -Tankara ટંકારા ગામ પંચાયતની ગ્રામ સભા આજે સાંજે પાચ વાગ્યે કન્યા શાળા ખાતે મળશે. આ ગામ સભામાં

Read more