વિરમગામમાં વેપારીઓ પાસેથી ડિસ્કો તેલ-ઘીના નામે તોડ કરતો પત્રકાર ઝડપાયો.

વિરમગામ: પત્રકાર બની લોકોના અવાજ બની પ્રશ્ર્નોને વાચા આપવી, લોકહિત અને લોકોને પડતી મુશ્કેલીના સમાચાર પ્રસિદ્ધ કરીને તંત્રને ઢંઢોળવાનું કામ

Read more

વિરમગામ ખાતે ગોપ્રેમી મુસ્લિમ અને ભરવાડ યુવાનોની ઇજાગ્રસ્ત ગાયને સારવાર અપાવી.

By ફારૂક મદાર અમદાવાદ: વિરમગામ ખાતે ગઈ કાલે વિરમગામ રેલવે સ્ટેશન થી અમદાવાદ તરફ અડધા કિલોમીટરના દૂર રેલવે ટ્રેક પર

Read more