અમદાવાદમાં જોરદાર વરસાદ, વલસાડના ઉમરગામમાં ધોધમાર 10 ઇંચ વરસાદ

વલસાડ જિલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. ઉમરગામમાં સવારથી બપોર સુધી 10 ઇંચ વરસાદ પડી ગયો છે. વાપીમાં

Read more