વાંકાનેર: નાગાબાવાના મેળામા રાઇડ માલિક પર ધોકા પાઇપ વડે હુમલો.

વાંકાનેર: નાગાબાવાના મેળામાં રાઈડમાં મફત બેસવા બાબતે રાઈડ માલીક પર છ શખ્સોએ હુમલો કર્યો હતો. બ્રેક ડાન્સ રાઈડ માલીકે હુમલો

Read more