અમરેલી: રાજુલામાં સિંહણે પાંચ વર્ષના બાળકને ફાડી ખાધું

અમરેલી : રાજુલા પંથકમાં સિંહના હુમલાની ઘટના સામે આવી છે. જેમાં સિંહણે એક પાંચ વર્ષના બાળકને ફાડી ખાધાનુ સામે આવ્યુ

Read more