મોરબી: જુના જાબુડિયાની સીમમાંથી માથું છુંદેલ મહિલાની લાશ મળી

મોરબી : જુના જાબુડિયા ગામે આજે સીમ વિસ્તારમાંથી એક અજાણી મહિલાની હત્યા કરાયેલી લાશ મળી આવી હતી. કોઈએ પથ્થરથી માથું

Read more