વાંકાનેર: પતિએ ઠપકો આપ્યો એટલે પરિણીતાએ ગળેફાંસો ખાધો ! ગંભીર

વાંકાનેર : વાંકાનેરના વિશિપરા વિસ્તારમાં સંયુક્ત પરિવારમાં રહેતી પરિણીતાને ઘરકામ બાબતે પતિએ ઠપકો આપતા પરિણીતાને માઠું લાગતા પોતાના ઘેર ગળેફાંસો

Read more