કેરીયર જોનની નવી બેચ શરૂ થાય છે, તા.23,24 અને 25ના ફ્રી ડેમો લેક્ચર…

વાંકાનેરમાં સ્પ્રધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરાવતું કેરીયર ઝોનની ટૂંક સમયમાં નવી બેન્સ શરૂ થઈ રહી છે એ માટે આગામી તારીખ ૨૩

Read more

S.S.C. બોર્ડના રીઝલ્ટમાં સતત આઠમી વખત ‘જ્ઞાનગંગા સ્કૂલ’નો વિદ્યાર્થી પ્રથમ ક્રમે…

(Promotional Artical)વાંકાનેરના વાલીઓ માટે આનંદદાયક બાબત એ છે કે આપણા વાંકાનેરમાં હવે એવી સ્કૂલ છે જેના વિદ્યાર્થીઓના પરિણામ માત્ર વાંકાનેર

Read more

સંસ્કૃતમાં 100 માંથી 100 માર્ક્સ મેળવતી વાંકાનેરની વિદ્યાર્થીની રાઠોડ હિમાની

વાંકાનેર: આજે ધો.10 નું રિઝલ્ટ જાહેર થયું તેમાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ સારો દેખાવ કર્યો છે. અમુક વિધાર્થીઓએ 100 માંથી

Read more

ગણિત અને વિજ્ઞાનમાં 100 માંથી 100 માર્ક્સ મેળવતી પાંચદ્વારકાની ઇશરતબાનું બાદી

વાંકાનેર: આજે ધો.10 નું રિઝલ્ટ જાહેર થયું તેમાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ સારો દેખાવ કર્યો છે. અમુક વિધાર્થીઓએ 100 માંથી

Read more

‘મોરના ઇંડા ચીતરવાના ન હોય’ યોગેન્દ્રસિંહના પુત્રને મેથ્સમાં 100 માંથી 100 માર્ક્સ

આજે ધોરણ 10નું ગુજરાત બોર્ડનું પરિણામ જાહેર થયું આજે કોને કેટલા ટકા આવ્યા ? ટોપ-૧૦મા કોણ આવ્યું ? કઈ સ્કૂલનું

Read more

મદની સ્કૂલ સીંધાવદરનું 100% પરિણામ : સિંધાવદર કેન્દ્રમાં ટોપ

(Promotionsl Artical)આજે ધોરણ 10 નું ગુજરાત બોર્ડનું રીઝલ્ટ આવી ગયું છે, સમગ્ર બોર્ડનું 65.18% રિઝલ્ટ આવેલ છે. જ્યારે મોરબી જિલ્લાનું

Read more

રિઝલ્ટ:ધોરણ 10નું 65.18% પરિણામ, સુરત જિલ્લાનું સૌથી વધુ 75.64%, પાટણ જિલ્લાનું સૌથી ઓછું 54.29%

ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવેલ ધોરણ 10ની પરીક્ષાનું 65.18 ટકા પરિણામ આજે જાહેર થઈ ગયું છે. બોર્ડની વેબસાઈટ www.gseb.org

Read more

ધો.12 સામાન્ય પ્રવાહનું 86.91 ટકા પરિણામ જાહેર, સૌથી વધુ ડાંગ જિલ્લાનું 95.41 અને વડોદરા જિલ્લાનું સૌથી ઓછું 76.49 ટકા પરિણામ

મોરબી જિલ્લાનું 89.20 ટકા પરિણામ : સમગ્ર જિલ્લામાં હળવદ કેન્દ્રનું સૌથી વધુ 94.26 ટકા પરિણામ : સૌથી ઓછું મોરબી કેન્દ્રનું

Read more

ધો-12 સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ જાહેર : ધોરણ 10નું સોમવારે પરિણામ…

ધોરણ 12 સાયન્સનું રીઝલ્ટ આવી ગયા બાદ આજે ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહનું રિઝલ્ટ જાહેર થયું છે અને ટૂંકમાં ધોરણ 10નું રિઝલ્ટ

Read more

વાંકાનેર: અમરસિંહજી હાઈસ્કૂલના વ્યાયામ શિક્ષક અશોક પટેલ વયમર્યાદાના કારણે નિવૃત થયા.

વાંકાનેર અમરસિંહજી હાઇસ્કુલના વ્યાયામ શિક્ષક અશોકકુમાર મગનલાલ પટેલ વય મર્યાદાના કારણે આજે નિવૃત્ત થયા એમને શાળા પરિવાર તરફથી વિદાય આપવામાં

Read more